Werkwijze

 

EEN KLIK! Het allerbelangrijkste is de klik. Mijn voornaamste doel is dat het kind zich fijn voelt bij mij. Als het zichzelf mag zijn en mij het vertrouwen geeft om samen te gaan ontdekken wat hem/haar zo bijzonder maakt. Daarmee wil ik gaan werken. Zij aan zij, stap voor stap. Geen verplichtingen, maar de juiste extra aandacht, afgestemd op het kind. 

 

Kennismaking:

Net zo belangrijk is het gevoel van de ouders. Een korte kennismaking, telefonisch of face to face is het vertrekpunt. We kunnen kort elkaars wensen bespreken en bij een wederzijds goed gevoel, kom ik heel graag langs voor de intake. De kennismaking is uiteraard gratis.

Intake:

Bij een intake, die bij voorkeur plaatsvindt bij het kind thuis, bespreken we aan de hand van een, vooraf ingevuld, intake formulier, de huidige situatie, de hulpvraag en de wens van de ouders. We maken nader kennis en er is ruimte voor verdieping en vragen. Het kind kan hierbij aanwezig zijn. Dat zal altijd in overleg met de ouders gebeuren, er zitten namelijk voor-en nadelen aan vast. 

Coachsessies:

De een op een sessies met het kind. Het is van wezenlijk belang dat we een vertrouwensband opbouwen tijdens de eerste sessie.  In deze sessie en de opvolgende sessies gaan we samen ontdekken waar het kind baat bij heeft en hoe het op eigen kracht leert te vertrouwen op de kwaliteiten die hij/zij heeft. Daarbij laat ik me leiden door het kind. Ik zet methodieken in als ik dat nodig vind, maar luister ook naar de wensen en ideeën van het kind. Ik ben ervan overtuigd dat vanuit deze intrinsieke motivatie de kinderen tot veel meer inzichten komen. Uiteindelijk is mijn doel om mezelf overbodig te maken.

Eindevaluatie:

Ik zie dit eerder als een feestje. Wat heeft het kind overwonnen, wat zijn de inzichten die er verkregen zijn?

Kan het kind op eigen kracht verder en is het zo goed, of heeft het kind behoefte en baat bij een enkele vervolgsessies zo af en toe? Alles kan open met elkaar besproken worden.

Uiteraard is er ook ruimte voor tussenevaluaties mocht daar behoefte aan zijn.

 

 

 

 

Wandelen

Soms is het fijner voor een kind, zeker bij een kennismaking, om lekker te wandelen. Dat praat wat vrijer en in de natuur kom je tot rust. Ik wandel dus vaak en Boemer (onze gekke lieve hond) loopt graag mee.

Aan de keukentafel

Dit is de ruimte waar ik met het kind in alle rust kan werken. Regelmatig worden er boeken, verf en kwasten, stickers en knutselmateriaal bijgehaald. Maar even flink bewegen en springen in de tuin is natuurlijk ook een optie!